top of page
Assorted Birthday Cake

Assorted Birthday Cake

฿0.00Price

เค้กวันเกิดแบบรวมรส 

สามารถจัดรวมได้ตั้งแต่ 4 ชิ้น ขึ้นไป 

โปรดสอบถามเมนูเค้กหน้าร้านในแต่ละวัน เนื่องจากเมนูที่ร้านเปลี่ยนทุกวัน

 

- ป้ายเขียน Happy Birthday ระบุชื่อเจ้าของวันเกิด  ราคา 50 บาท *กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชม. 

- ป้ายวันเกิดฟรี! เมื่อซื้อเค้กครบ 900 บาท 

bottom of page